Verdeling van de uitkeringen uit het ...

URL: https://data.openstate.eu/dataset/88ad25cc-6edf-434c-98a9-e1e45fe20a58/resource/c092706c-5526-4d8e-8a1f-d92c0f3074c7/download/verdeling-uitkeringen-gemeentefonds.csv

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Data Dictionary

Column Type Label Description
ABP_code numeric
CBS_code numeric
Naam_gemeente text
ozb_waarde_woningen_eigenaren numeric
ozb_waarde_niet_woningen_gebruikers numeric
ozb_waarde_niet_woningen_eigenaren numeric
belastingcapaciteit_niet_woningen_eigenaren_in_mln numeric
bijstandsontvangers numeric
ABW_schaalnadeel numeric
ABW_schaalvoordeel numeric
eenouderhuishoudens numeric
inwoners numeric
inwoners_kl_20_jaar numeric
inwoners_gr_64_jaar numeric
inwoners_75___85_jaar numeric
Inwoners_waddengemeenten_7501 numeric
Inwoners_waddengemeenten_2501 numeric
Inwoners_waddengemeenten_1 numeric
krimp numeric
lage_inkomens numeric
lage_inkomens_drempel numeric
minderheden numeric
uitkeringsontvangers numeric
extra_groei_jongeren numeric
extra_groei_leerlingen_VO numeric
klantenpotentieel_lokaal numeric
klantenpotentieel_regionaal numeric
leerlingen_VO numeric
leerlingen_VSO numeric
bedrijfsvestigingen numeric
bewoond_oord_historische_kern numeric
bewoonde_oorden_1930 numeric
hist_kern_I_kl_41_ha numeric
hist_kern_I_gr_40_ha numeric
hist_kern_I__gr_64_ha numeric
hist_kern_II_kl_41_ha numeric
hist_kern_II_gr_64_ha numeric
hist_kern_III_kl_41_ha numeric
hist_kern_IV_kl_41_ha numeric
hist_kern_V_kl_41_ha numeric
Historische_waterweg numeric
isv_a numeric
isv_b numeric
kernen numeric
kernen_x_bodemfactor_buitengebied numeric
kernen_met_500_adressen_of_meer numeric
nieuwbouwwoningen numeric
oad_x_percentage_slechte_bodem numeric
oeverlengte_x_factor_bodem numeric
oeverlengte_x_factor_bodem_x_dichtheidsfactor numeric
omgevingsadressendichtheid numeric
oppervlak_bebouwing numeric
opp_beb_woonkern_x_bodemfactor numeric
opp_beb_buitengebied_x_bodemfactor numeric
oppervlakte_binnenwater numeric
oppervlakte_buitenwater numeric
oppervlakte_land numeric
opp_land_x_percentage_slechte_bodem numeric
opp_land_x_factor_bodem numeric
woonruimten numeric
woonruimten_x_bodemfactor_woonkern numeric
woonruimten_x_percentage_slechte_bodem numeric
vast_bedrag numeric
vast_bedrag_Amsterdam numeric
vast_bedrag_Rotterdam numeric
vast_bedrag_Den_Haag numeric
vast_bedrag_Utrecht numeric
vast_bedrag_Baarle_Nassau numeric
vast_bedrag_waddengemeenten numeric
Herindeling numeric
rioleringen numeric
Suppletie_bommenregeling numeric
Suppletie_uitkering_OZB numeric
Aanvullende_Uitkering numeric
Aanvullende_uitkering_volgend_jaar numeric
Antillianengemeenten numeric
Beeldende_kunst_en_vormgeving numeric
Bestaand_Rotterdams_gebied numeric
Bodemsanering numeric
Centra_voor_jeugd_en_gezin numeric
Combinatiefuncties numeric
Eigen_kracht numeric
Gezond_in_de_stad numeric
Green_Deal numeric
Herstructurering_bedrijfsterreinen numeric
ISV numeric
Jeugd numeric
Jeugdwerkloosheid numeric
Jeugdzorg numeric
LHBT_emancipatiebeleid numeric
Maatschappelijke_opvang numeric
Nationale_gebiedsontwikkelingen numeric
Programma_Kwaliteitssprong_Zuid numeric
Spoorse_doorsnijdingen numeric
Sterke_regio_s numeric
Veiligheidshuizen numeric
Versterking_peuterspeelzalen numeric
Vrouwenopvang numeric
VSV_RMC_regio_G4 numeric
Zichtbare_Schakel numeric
Quick_Wins_Binnenhavens numeric
WE_CAN_Young numeric
Werkgeversdienstverlening numeric
Voorbereiding_ESF_programma numeric
Kosten_uitvoering_inburgering numeric
Knelpunten_verdeelproblematiek numeric
Uitvoeringskosten_inburgering numeric
WMO numeric
WUW_middelen_GF numeric
Jaar timestamp
uitkering numeric
VTH_provinciale_taken numeric
Bijdrage_IODS_kwaliteitsprojecten numeric
Zuiderzeelijn numeric
Mantelzorg numeric
Pilot_Participatieverklaring numeric
Meetsysteem_van_Geluidsnet numeric
Erfgoed_en_ruimte numeric
Aldel numeric
Koopkrachttegemoetkoming numeric
Beter_benutten numeric
Facbesluit_opvangcentra numeric
Oversampling_woOn numeric
Implementatie_participatiewet numeric
Pilot_integraal_PGB numeric
Ondersteuning_raadsman_Loppersum numeric
minderheden_drempel numeric
huishoudens numeric
achterstandsleerlingen_drempel numeric
oad_drempel numeric
Suppletie_uitkering numeric
Groeiopgave_Almere numeric
Programma_verbetering_GGZ numeric
Huishoudelijke_hulp_toelage numeric
Bed_bad_en_brood numeric
Nota_Ruimte numeric
Nieuwe_Kans_Rotterdam numeric
Pilot_nabestaanden numeric
EIP_Waterconferentie numeric
Herstructurering_wsw_sector numeric
Wijkaanpak_Den_Haag numeric
Kennisplatform_Nalevingnet numeric
Link2Work numeric
Projectstimuleringsregeling numeric
Stimulering_regarbeidsmigranten numeric
IPSV numeric
City_Deal numeric
Sociaal_domein numeric
eenpersoonshuishoudens text
loonkostensubsidie text
oppervlak_bebouwing_woonkernen text
oppervlak_bebouwing_buitengebied text
Cumulatieregeling_GF text
Bevolkingsdaling text
Versterking_aanpak_jihadisme text
Voorschoolse_voorz_peuters text
Actieplan_Luchtkwaliteit text
Projectstimuleringsreg_Inter_V text
Kracht_on_Tour text
Pilot_weerbaar_opvoeden text
Geg_uitwisseling_nazorg_ex_ged text
Jaarconferentie_Techniekpact text
Vierkant_voor_Werk text
Leeuwarden_Culturele_Hoofdstad text
Expositie_The_STEC_Food text
MIRT_onderzoek_A2 text
Business_Marathon_Smart_Mob text
Asiel_partieel_effect text
Asiel_participatie_en_integr text
Scholenprogramma_Groningen text
Huisvesting_onderwijs_asiel text
Aansluiting_A58 text
Nieuwe_Hollandse_Waterlinie text
Innovatieve_aanpak_energie text
Twinning_arbeidsbemiddeling text
OV_SAAL_MLT text
Pilot_EU_migranten text
HSL_Zuid_geluidsproces text
Arbeidsparticipatie text
Marken_boven_water text
Suppletie_uitkering_VHROSV text
BRP_straten text
Basisreg_Grootschalige_Topogr text
Armoedebestrijding_kinderen text

Additional Information

Field Value
Data last updated May 15, 2017
Metadata last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License Creative Commons CCZero
Createdover 5 years ago
datastore activeTrue
formatCSV
has viewsTrue
idc092706c-5526-4d8e-8a1f-d92c0f3074c7
last modifiedover 5 years ago
on same domainTrue
package id88ad25cc-6edf-434c-98a9-e1e45fe20a58
revision idf0e1e7f0-8b45-4f80-b472-3ea9fc48ee3b
stateactive
url typeupload