10 datasets found

Licenses: Creative Commons CCZero Groups: Overheid

Filter Results
 • Algemene Politieke Beschouwingen

  Tekst analyse Algemene Politieke Beschouwingen 2013-2016
 • Zoektermen rijksoverheid.nl

  Open State Foundation vroeg aan het Ministerie van Algemene Zaken, via een verzoek tot hergebruik dat later werd omgezet naar een Wob verzoek, de meest gebruikte zoektermen over...
 • ZBO register

  Het ZBO-register bevat informatie over alle zelfstandige bestuursorganen in Nederland. Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan op het niveau van de centrale...
 • Centrale OIN Raadpleegvoorziening

  De Centrale OIN Raadpleegvoorziening geeft een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie Identificatienummers (OIN). Organisaties die met of binnen de overheid digitaal...
 • Overzicht giften politieke partijen

  Politieke partijen moeten openheid geven over de giften die ze ontvangen. Dit is vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen, die in 2013 is ingegaan....
 • Kamervragen en antwoorden 2017

  Tweede Kamer vragen op datum, indiener, partij en mede indiener, partij en gericht aan bewindslied(en) en functie. Van 1 januari tot en met 18 december 2017.
 • Open Stateninformatie API (Open Provinces Data)

  5 Dutch provincial (October 2018) release their Provincial-Estates data as open data. These data holds documents like bills, amendments, minutes etc. The data is re-usable with...
 • Registers van Verwerkingen (2019)

  Open State Foundation heeft in de eerste helft de Registers van Verwerkingen opgevraagd van gemeenten, provincies en ministeries. Deze registers bevatten informatie over welke...
 • Besluiten Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

  Besluiten van Gedeputeerde Staten Zuid Holland sinds 1 januari 2017, inclusief de toelichting en de bijlagen. Bron:...
 • Overheidsorganisaties aanmeldingen data.overheid.nl

  Op 24 augustus heeft Open State Foundation getest welke overheidsorganisaties datasets aanmelden via data.overheid.nl en welke overheidsorganisaties niet. Om...