5 datasets found

Organizations: Open State Foundation Groups: Financiën Formats: XLSX

Filter Results
 • participatiewet: overzicht per gemeente van de (gebundelde) uitkering, partic...

  De verantwoordelijkheid voor de Participatiewet ligt bij de gemeenten. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten. Deze datasets bevatten in een...
 • CorpoData Modellen en Toelichtingen

  CorpoData is een samenwerkingsverband waar verschillende overheidsinstanties bij betrokken zijn. Woningcorporaties leveren data aan over hun financiën en de woningen die zij in...
 • Aanbestedingen TenderNed

  Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. Ieder half jaar verschijnt een update. De volgende update verschijnt in juli...
 • Begrotingsdata: bijdragen

  Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
 • Corpodata - woningcorporaties

  CorpoData zorgt voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het...