2 datasets found

Tags: landbouw

Filter Results
  • Europese landbouw- en visserijsubsidies Nederland

    In 2013, 2014 en 2015 in Nederland verstrekte Europese landbouwsubsidies en visserijsubsidies (enkel 2014 en 2015) De 2013 dataset heeft meer kolommen dan de datasets uit 2014...
  • Basisregistratie Gewaspercelen

    Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen...