50 datasets found

Organizations: Open State Foundation Licenses: Creative Commons CCZero

Filter Results
 • Stemgedrag Tweede Kamer open data en hergebruik

  Voor wiestemtvooropendata heeft Open State Foundation het stemgedrag voor wetsvoorstellen en wijzigingen, moties en amendementen in kaart gebracht. Ook zijn brieven van de...
 • Europese landbouw- en visserijsubsidies Nederland

  In 2013, 2014 en 2015 in Nederland verstrekte Europese landbouwsubsidies en visserijsubsidies (enkel 2014 en 2015) De 2013 dataset heeft meer kolommen dan de datasets uit 2014...
 • Register van gevestigd apothekers

  De IGZ houdt het register van gevestigd apothekers bij (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt wekelijks geactualiseerd en gepubliceerd als PDF-bestand. In een...
 • ZBO register

  Het ZBO-register bevat informatie over alle zelfstandige bestuursorganen in Nederland. Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan op het niveau van de centrale...
 • Centrale OIN Raadpleegvoorziening

  De Centrale OIN Raadpleegvoorziening geeft een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie Identificatienummers (OIN). Organisaties die met of binnen de overheid digitaal...
 • Overzicht giften politieke partijen

  Politieke partijen moeten openheid geven over de giften die ze ontvangen. Dit is vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen, die in 2013 is ingegaan....
 • Kosten medicatie in DJI-inrichtingen

  De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft...
 • Kamervragen en antwoorden 2017

  Tweede Kamer vragen op datum, indiener, partij en mede indiener, partij en gericht aan bewindslied(en) en functie. Van 1 januari tot en met 18 december 2017.
 • Locaties stemlokalen referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheid...

  Overzicht van de locaties van stembureaus. De gegevens hebben betrekking op het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart 2018. Voor meer...
 • Locaties stemlokalen gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Overzicht van de locaties van stembureaus. De gegevens hebben betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Voor meer informatie zie...
 • Meldingenregister Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

  Deze dataset bevat meldingen die zijn gedaan aan de AP zoals omschreven in artikel 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over de meldingsprocedure is hier...
 • Aanbestedingen TenderNed

  Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. Ieder half jaar verschijnt een update. De volgende update verschijnt in juli...
 • Open Raadsinformatie API (Open Council Data)

  108 Dutch municipalities (October 2018) release their council data as open data. These data holds documents like bills, amendments, minutes etc. The data is re-usable with an...
 • Open Stateninformatie API (Open Provinces Data)

  5 Dutch provincial (October 2018) release their Provincial-Estates data as open data. These data holds documents like bills, amendments, minutes etc. The data is re-usable with...
 • Symantec CT scan

  Domains using old Symantec SSL-certificates on October 15th 2018. Certain old Symantec SSL-certificates will not be supported by webbrowsers. Google Chrome will stop supporting...
 • DBC zorgtarieven

  Gemiddelde DBC tarieven & gecontracteerde DBC tarieven per zorgverzekeraar (groep) met ziekenhuizen zoals te zien op...
 • Registers van Verwerkingen (2019)

  Open State Foundation heeft in de eerste helft de Registers van Verwerkingen opgevraagd van gemeenten, provincies en ministeries. Deze registers bevatten informatie over welke...
 • Geneesmiddeleninformatiebank 2017

  In de CBG Geneesmiddeleninformatiebank vindt u de officiële informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland zijn toegelaten, zoals de wetenschappelijke productinformatie,...
 • Verkiezingsuitslagen waterschapsverkiezingen 2019

  Uitslagen op stembureauniveau van de waterschapsverkiezingen van 2019-03-20. Door Open State Foundation, in samenwerking met KRO/NCRV’s Pointer en de Volkskrant. Zie ook Slechts...
 • Totalen monitoroverzichten inputfinanciering KvK

  Totalen monitoroverzichten 2015 en 2016 inputfinanciering gebruik overheden handelsregister. De data is onttrokken uit documenten die via de Wet openbaarheid van bestuur...