Beleidsindicatoren BBV gemeenten - begroting 2018

Sinds 2017 moeten gemeenten in hun begrotingen en jaarverslagen zogenaamde beleidsindicatoren opnemen. Deze cijfers geven inzicht in bijv. Formatie Bezetting, Apparaatskosten, Externe inhuur en Overhead.

VNG Realisatie en Open State Foundation hebben deze beleidsindicatoren handmatig uit de PDF-begrotingen van gemeenten verzameld en enige correcties doorgevoerd. 80% van de cijfers is ingevuld, waar de cijfers missen zijn deze door gemeenten niet opgegeven in hun begroting 2018.

Meer informatie over beleidsindicatoren: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037783/2017-11-16.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Gemeentelijke begrotingen (pdf versies)
Author Tom Kunzler, Benjamin W. Broersma
Version 1.04
Last Updated September 15, 2020, 13:29 (UTC)
Created October 1, 2018, 15:23 (UTC)