Download (GeoJSON)

URL: http://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=DANK:DANK-009_Bescherming_tegen_overstroming&OUTPUTFORMAT=json&SRSNAME=EPSG:4326

From the dataset abstract

Duinen en kwelders zijn natuurlijke systemen die direct of indirect bijdragen aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen. Het Rijk wil dat alle primaire waterkeringen waaronder...

Source: Bescherming tegen overstroming

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated unknown
Metadata last updated unknown
Created unknown
Format GeoJSON
License Creative Commons Attribution
Createdover 5 years ago
formatGeoJSON
id12b63765-088d-45de-82d7-4d2f4d6ba6e3
package ida5885bcd-561a-461e-a35b-0741ad3f9398
revision iddae1b521-5517-43cc-a888-d59c0f41b2c4
stateactive