Bescherming tegen overstroming

Duinen en kwelders zijn natuurlijke systemen die direct of indirect bijdragen aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen.

Het Rijk wil dat alle primaire waterkeringen waaronder ook natuurlijke zoals duinen voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen. De verantwoordelijke waterbeheerders (Rijk en Waterschappen) dienen de verschillende waterkeringen op sterkte te houden.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 15, 2020, 13:14 (UTC)
Created May 17, 2016, 12:13 (UTC)
Metadata http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?#|2da4f090-c800-4834-9f13-1d6da3a9fe2b