Emissies naar lucht en water vanuit de industrie

Deze dataset bevat de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland.

Deze worden met het elektronisch Milieujaarverslag verzameld in het kader van de Europese E-PRTR verplichting door RIVM ter repportage aan de Europese Unie.

Het bevoegd gezag (provincie, gemeente, waterschap, omgevingsdienst etc.) van het bedrijf heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd.

Deze dataset betreft emissies naar de lucht en naar het oppervlaktewater. In beide gevallen gaat het om jaarvrachten.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search#|ad6caa40-89ab-47e3-85ab-3f8e32024a71
Author RIVM
Maintainer Open State
Last Updated September 15, 2020, 13:23 (UTC)
Created April 18, 2016, 17:47 (UTC)
GitHub http://github.com/openstate/susthacking/datasets/emissies-industrie