Geluidsbelasting 2008 - 2011

Gridbestand met de (berekende) cumulatieve geluidsbelasting van het weg-/rail-/vliegverkeer gedurende het gehele etmaal in de geluidsmaat Lden (uitgedrukt in dB(A)) in een 10-tal klassen. Gebaseerd op modelberekeningen met een resolutie van 25 bij 25 meter met het geluidmodel Empara Noisetool, bedoeld voor het geven van een grootschalig en statistisch beeld van de geluidbelasting in Nederland.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 15, 2020, 13:14 (UTC)
Created May 17, 2016, 13:12 (UTC)
Metadata http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?#|d1ccc5ad-aa3e-4c76-8ab1-c5dcdf61c51a