Gemeenterekeningen baten en lasten naar regio en grootteklasse

Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden. Gegevens beschikbaar vanaf 2004. CBS CC BY 3.0 NL

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?_catalog=CBS&_la=nl&tableId=83572NED&_theme=302
Last Updated May 30, 2017, 12:42 (UTC)
Created May 30, 2017, 10:18 (UTC)