GIP databank

Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat om genees- en hulpmiddelen die door de zorgverzekeraars in het kader van de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) zijn vergoed.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source GIP/Zorginstituut Nederland
Author
Last Updated September 15, 2020, 13:12 (UTC)
Created August 9, 2017, 08:17 (UTC)