Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

De uurlijkse data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Na elk afgerond hele uur worden de gegevens van dat laatste uur toegevoegd aan de dataset op de SOS server. Concentraties van de volgende stoffen/gassen worden gemeten:

  • Ammoniak
  • Koolstofmonoxide
  • Stikstofdioxide
  • Stikstofmonoxide
  • Ozon
  • Fijnstof < 10 µm
  • Fijnstof < 2.5 µm
  • Zwaveldioxide

Deze gegevens zijn niet gevalideerd.

Zie http://ec2-52-49-142-96.eu-west-1.compute.amazonaws.com/Main_Page#Real_time_meetdata_Landelijk_Meetnet_Luchtkwaliteit voor meer informatie.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://ec2-52-49-142-96.eu-west-1.compute.amazonaws.com/Main_Page#Actuele_datastromen
Author RIVM
Last Updated September 15, 2020, 13:12 (UTC)
Created April 21, 2016, 13:53 (UTC)