Meldingenregister Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Deze dataset bevat meldingen die zijn gedaan aan de AP zoals omschreven in artikel 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over de meldingsprocedure is hier te vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens

Met ingang van 6 november 2017 hoeven organisaties in de praktijk geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met de AVG vervalt de meldplicht.

  • Dit bestand is de laatste versie die online beschikbaar was tot 19 november 2017.

Het bestand 'data.json' bevat een lijst met verantwoordelijken en per verantwoordelijke een lijst van meldingen die in het meldingenregister beschikbaar zijn. De recentste versie van het meldingenregister is te vinden op: https://www.collegebeschermingpersoonsgegevens.nl/asp/orsearch.asp. Van het json-bestand van het meldingenregister verschijnt maandelijks een update.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Version 1.0
Last Updated September 15, 2020, 13:11 (UTC)
Created July 19, 2016, 09:34 (UTC)