Open Raadsinformatie API (Open Council Data)

108 Dutch municipalities (October 2018) release their council data as open data. These data holds documents like bills, amendments, minutes etc. The data is re-usable with an API.

108 Nederlandse gemeenten geven de eigen raadsinformatie vrij als open data via het project Open Raadsinformatie. De data bestaat uit moties, amendementen, notulen en raadsvoorstellen. De data is geschikt voor hergebruik via de Open Raadsinformatie API.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://zoek.openraadsinformatie.nl/#/
Author Open State Foundation, VNG Realisatie, Argu
Version 1.0
Last Updated September 15, 2020, 13:09 (UTC)
Created October 19, 2018, 08:48 (UTC)