Register van gevestigd apothekers

De IGZ houdt het register van gevestigd apothekers bij (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt wekelijks geactualiseerd en gepubliceerd als PDF-bestand. In een openbare apotheek moet er altijd één apotheker staan ingeschreven in het register van gevestigde apothekers. Anders mogen de apothekers binnen de apotheek geen receptgeneesmiddelen ter hand stellen. Degene die de leiding heeft over de apotheek, laat zich op eigen verzoek inschrijven in dit register. In het register staat op welk adres de apotheek is gevestigd. https://www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/apotheken/apotheekregister/Register_van_gevestigd_apothekers.aspx

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/apotheken/apotheekregister/Register_van_gevestigd_apothekers.aspx
Last Updated September 15, 2020, 13:12 (UTC)
Created August 22, 2017, 13:26 (UTC)