RIS-rijksbegroting

RIS-IBOS is het systeem van het Ministerie van Financiën waarin gegevens rond de rijksbegroting worden vastgelegd. In RIS-IBOS staan gegevens over (1) de begrotingsvoorbereiding, (2) de uitvoering en (3) de verantwoording. Bij de set gegevens vind je: Export RIS heckaton - CREATE TABLEs.docx: een listing van alle CREATE statements van de tabellen, inclusief de constraints en korte toelichtingen op de tabellen en kolommen. ERD RIS begr mut en efc verd 21apr2016.pdf: twee ERD's van de belangrijkste tabellen. Voor de gegevens in de tabel RIS_BEGROTINGSMUTATIES.CSV geldt dat ze zijn beperkt tot twee jaren: 2013 en 2014.

De belangrijkste tabellen zijn:

RIS_BEGROTINGSMUTATIES.CSV

Stand van de goedgekeurde begroting zoals vastgesteld voor Prinsjesdag, met het kenmerk BCE_NOTA_CODE='B', en mutaties die in de loop van het jaar gedurende de uitvoering en verantwoording zijn toegevoegd. Detailniveau: de mutaties zijn ingedeeld per: 1. Uitgave/ontvangst (veldnaam UITG_ONTV_IND) 2. Begroting (veldnaam SAO_ADL_ATL_BTN_BGG_NR) 3. Artikel (veldnaam SAO_ADL_ATL_NR) 4. Artikelonderdeel (veldnaam SAO_ADL_NR) 5. Subartikelonderdeel (veldnaam SAO_NR) Tot de sleutel behoren verder de velden Categorie (CPS_BDR_CODE, een code die aangeeft of het Internationale Samenwerking betreft) en budgetdisciplinesector (CPS_CTE_CODE, een code die aangeeft tot welk uitgavenkader het behoort). In totaal zijn er per miljoenennotajaar voor de uitgaven ca. 1200 regels in de oorspronkelijke begroting, terwijl in de loop van het jaar 10-15.000 mutaties worden toegevoegd. Voor de ontvangsten geldt dat het aantal regels 15-20% is in vergelijking met de uitgaven. Behalve de uitgaven en ontvangsten bevat de tabel voor veel begrotingen de begrote Verplichtingen. De cijfers worden meerjarig vastgelegd. Het miljoenennotajaar is het jaar t, het jaar ervóór is t 1, en de jaren erna zijn t+1, t+2, t+3 etc. Zo is voor miljoenennotajaar 2013 jaar t 1 = 2012, jaar t = 2013, jaar t+1 = 2014 etc.

RIS_ECO_FUN_VERDELINGEN.CSV

Deze tabel kent grotendeels dezelfde indeling als RIS_BEGROTINGSMUTATIES.CSV. De regels hebben twee extra kenmerken: ECE_CODE: Economische classificatie van de uitgaven en de ontvangsten van de overheid volgens het Europees Systeem van Nationale Rekeningen 2010 (ESR2010), zie Bijlage 1. De codes staan in de tabel RIS_ECONOMISCHE_CODES.CSV. FCE_CODE: Functionele classificatie van de uitgaven en de ontvangsten van de overheid volgens het Europees Systeem van Nationale Rekeningen 2010 (ESR2010), ook wel aangeduid als COFOG (Classification of the functions of government) , zie Bijlage 2. De codes staan in de tabel RIS_FUNCTIONELE_CODES.CSV.

RIS_REAL_ARTIKEL.CSV

Deze tabel bevat de realisaties uitgaven en ontvangsten op artikel per maand. De indeling is dezelfde als bij de tabel RIS_BEGROTINGSMUTATIES.CSV. De cijfers zijn cumulatief; zo geven de cijfers van maand 6 de realisaties tot en met maand 6.

RIS_ECO_RHB_VERDELINGEN.CSV

Deze tabel bevat dezelfde gegevens als de tabel RIS_REAL_ARTIKEL.CSV, maar dan omgerekend op basis van de economische classificaties in de tabel RIS_ECO_FUN_VERDELINGEN.CSV. Wanneer een subartikelonderdeel in de tabel RIS_ECO_FUN_VERDELINGEN.CSV precies één economische code kent is het bedrag gelijk aan het bedrag in RIS_REAL_ARTIKEL.CSV. Is het subartikelonderdeel in de tabel RIS_ECO_FUN_VERDELINGEN.CSV onderverdeeld in twee of meer economische codes, dan wordt die verdeling toegepast op het bedrag uit RIS_REAL_ARTIKEL.CSV.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 15, 2020, 13:16 (UTC)
Created September 2, 2016, 12:28 (UTC)