dutcharmsexports

Rapportages dual-use en militaire goederen

In de maandrapportages militaire goederen en de maandrapportages dual-use goederen staat informatie over de afgegeven vergunningen. Per maand publiceert de overheid een lijst waarop staat: 1. voor welke goederen een vergunning is afgegeven; 2. wat het land van herkomst en de bestemming is; 3. wat de goederen waard zijn; 4. wanneer de vergunning vervalt.

Voor de doorvoer van militaire goederen van of naar Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, of EU-en NAVO-landen geldt geen vergunningplicht, maar een meldplicht. Ook deze informatie wordt gebruikt om de aard en omvang in kaart te brengen van de doorvoer van militaire goederen over Nederlands grondgebied. Het ministerie van BZ publiceert kerngegevens van de meldingen in maandoverzichten. Per melding is omschreven: om welke militaire goederen het gaat; om welke hoeveelheid het gaat; wat het land van herkomst en het land van bestemming is; of er een ad-hoc-vergunningplicht is opgelegd.

De data uitvoer heeft betrekking op de periode 2004 tot en met 2014. De data doorvoer heeft betrekking op de periode 2005 tot en met juni 2015 en de data dual-use heeft betrekking op de periode 2004 tot en met 2015. Bij het samenvoegen van alle maandoverzichten is zoveel mogelijk geprobeerd data consistent te maken over de jaren heen.

Wat je zoal kunt doen met deze data laten Arjan El Fassed en Tijmen Bromet zien.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Version 0.1.0
Last Updated October 25, 2020, 12:33 (UTC)
Created April 24, 2016, 09:08 (UTC)