gemeentelijke-baten-en-lasten-2007-2016

URL: https://data.openstate.eu/dataset/c1de87ec-04ac-4b3f-b698-288d199578f0/resource/3ffbfbad-f28e-448b-aec6-bbd4a8cc17c0/download/gemeentelijke-baten-en-lasten-2007-2016.csv

gemeentelijke baten en lasten naar type 2007-2016 - Baten: algemene uitkering gemeentefonds, specifieke uitkeringen, OZB, Riool en afvalstoffenheffing, Overige belastingen, Integratie-uitkering Sociaal domein, Overige inkomsten; Lasten: Algemeen bestuur en openbare orde, Verkeer, vervoer en waterstaat & economische zaken, Onderwijs, cultuur en recreatie, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, Volksgezondheid en milieu, Ruimtelijke ordening en milieu, Financiele en algemene dekking.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Data last updated July 7, 2016
Metadata last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License Creative Commons CCZero
Createdover 6 years ago
formatCSV
has viewsTrue
id3ffbfbad-f28e-448b-aec6-bbd4a8cc17c0
last modifiedover 6 years ago
on same domainTrue
package idc1de87ec-04ac-4b3f-b698-288d199578f0
revision id17aee619-5c23-47c5-bf62-a70926dee648
stateactive
url typeupload