Selectie data Hack de Valse Start

Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens Hack de Valse Start gewerkt wordt aan specifieke vragen rond kansenongelijkheid, zijn alvast verschillende datasets geselecteerd over onderwijs, arbeidsmarkt en jeugd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Open State Foundation
Maintainer
Last Updated September 15, 2020, 13:12 (UTC)
Created February 23, 2018, 14:17 (UTC)