3 datasets found

Organizations: Open State Foundation

Filter Results
  • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

    De uurlijkse data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Na elk afgerond hele uur worden de gegevens van dat laatste uur toegevoegd aan de dataset op de SOS server....
  • Verzilting oppervlaktewater

    Informatie over de beschikbaarheid van zoet oppervlaktewater. Heb je verberteringen, laat het ons weten op github (link).
  • Bestand Veehouderbedrijven

    Het bestand bevat de actuele agrarische vergunninggegevens of meldingen van veehouderijbedrijven zoals bekend in de provinciale Bestand Veehouderijbedrijven (BVB). In het...