9 datasets found

Formats: XLSX

Filter Results
 • Selectie data Hack de toekomst

  Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens Hack de Toekomst...
 • Tweede Kamer 2018 moties & amendementen scrape

  Scrape van Moties en Amendementen met bijbehorende stemmingen van het jaar 2018 van tweedekamer.nl Periode: 1 januari 2018 tot en met 16 december 2018. Updates: versie 1.0.1...
 • Aanbestedingen TenderNed

  Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. Ieder half jaar verschijnt een update. De volgende update verschijnt in juli...
 • Selectie data Hack de Valse Start

  Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens Hack de Valse Start...
 • Begrotingsdata: bijdragen

  Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
 • Corpodata - woningcorporaties

  CorpoData zorgt voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het...
 • Wapenvergunningen

  Bij de politie wordt geregeld een Wob verzoek gedaan naar het bestand waarin de administratie van de wapenverloven en jachtaktes wordt bijgehouden. In deze administratie is...
 • CorpoData Modellen en Toelichtingen

  CorpoData is een samenwerkingsverband waar verschillende overheidsinstanties bij betrokken zijn. Woningcorporaties leveren data aan over hun financiën en de woningen die zij in...
 • participatiewet: overzicht per gemeente van de (gebundelde) uitkering, partic...

  De verantwoordelijkheid voor de Participatiewet ligt bij de gemeenten. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten. Deze datasets bevatten in een...