COOL-cohort data

URL: https://data.openstate.eu/dataset/13aabecf-98b5-45c9-abe1-40e01da252cc/resource/824cdd12-2b50-4846-9d93-84568876e010/download/cool-cohort-data.zip

COOL-cohort data

Koppeldata:
 • Schoolnr
 • Leerlingnr2013
Data op leerlingniveau:

achtergrond - Geboorte maand & jaar - Gewichtenregeling weegfactor (1.2 = beide ouders laagopgeleid, 0.3 = 1 ouder laagopgeleid). - Geslacht - Verblijf in nederland - Gezinssamenstelling - Geboorteland vader - Geboorteland moeder - Opleiding vader - Opleiding moeder

Zorg (zie instrumentenlijst)
 • Zorgleerling j/n
 • Externe en interne problematiek
 • Werkhouding
 • Lichamelijke beperking
 • Communicatieve problemen
 • Achterstand
 • Verstandelijke beperking
 • Autisme verwante beperking
 • Dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Dyscalculie
 • Psychologische stoornis
 • Meervoudige problematiek
 • Zorgzwaarte
Toetsen (27600 subjects)
 • Toets taalvaardigheid kleuters (tvk)
 • Toets rekenvaardigheid kleuters (rvk)
 • Toets wiskunde
 • Toets drie-minuten toets (taal)
 • Toets begrijpend lezen (bl)
 • Toets rekenen en wiskunde
Uitstroom (6829 subjects) (zie instrumentenlijst)
 • Citodeelname
 • Citoscore
 • Cito taaldeel
 • Cito reken/wiskunde deel
 • Cito studievaardigheden deel
 • Cito wereldoriëntatie deel
 • Basissschooladvies
Leerlingprofiel door docent (zie instrumentenlijst)
 • Onderpresteren
 • Gedrag
 • Werkhouding
 • Populair
 • Afhankelijk
 • Conflict
 • Nabijheid
 • Ouderbetrokkenheid
 • Zorgleerling
Oudervragenlijst (zie instrumentenlijst):
 • Welke ouders in gezin
 • Invuller vragenlijst
 • Andere kinderen in gezin
 • Hoeveel ouder dan dit kind
 • Woont kind ook ergens anders.
 • Adoptie/pleegkind
 • Waar zijn ouders geboren
 • Waar zijn grootouders geboren
 • Hoeveel jaar ouders woonachtig in nl
 • Hoeveel jaar kind woonachtig in nl
 • Asielaanvraag
 • Opleidingsniveau ouders
 • Diplomanivau ouders
 • Baan 12 uur of meer?
 • Religie
 • Taal kind
 • Taal ouders
 • Beheersing Nederlands
 • Uitvraag naar voorgeschiedenis op kinderdagverblijf en/of peuterspeelzalen (zie instrument voor volledige vragenlijst).
Data op schoolniveau:

Scholen (437 subjecten): - Provincie - Urbanisatiegraad - Schoolscore (op basis van achtergrond leerlingen) - Denominatie

Schoolinfolijst (311 subjecten)(zie instrumentenlijst):
 • Onderwijsconcept (V1A t/m V1J)
 • Ontwikkelingen en projecten (V2A t/m V2N)
 • Programma in kleuterklas
 • Combinatie van kleuterklassen

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated March 2, 2018
Metadata last updated unknown
Created unknown
Format ZIP
License Creative Commons Attribution
Createdover 3 years ago
Media typeapplication/zip
Size19,215,909
formatZIP
id824cdd12-2b50-4846-9d93-84568876e010
last modifiedover 3 years ago
on same domainTrue
package id13aabecf-98b5-45c9-abe1-40e01da252cc
position57
revision id323f2a46-1b1a-40bf-9e9b-25b0b5f02565
stateactive
url typeupload