3 datasets found

Licenses: Creative Commons Attribution

Filter Results
  • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

    De uurlijkse data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Na elk afgerond hele uur worden de gegevens van dat laatste uur toegevoegd aan de dataset op de SOS server....
  • Actuele fijnstofconcentratie

    Real-time kaarten van fijnstofconcentraties (PM 2.5, PM10 en NO2) in heel Nederland. Onderstaande kaarten worden via de Web Map Service API van het RIVM geleverd. Op...
  • Fijnstofconcentraties 2014

    Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof voor 2014 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het NSL. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een...