46 datasets found

Formats: CSV

Filter Results
 • Verkiezingsuitslagen Provinciale Stateverkiezingen 2019

  Verkiezingsuitslagen op stembureauniveau van 350 van de 355 gemeenten van de Provinciale Statenverkiezingen van 2019-03-20. Door Open State Foundation, in samenwerking met...
 • Verkiezingsuitslagen waterschapsverkiezingen 2019

  Uitslagen op stembureauniveau van de waterschapsverkiezingen van 2019-03-20. Door Open State Foundation, in samenwerking met KRO/NCRV’s Pointer en de Volkskrant. Zie ook Slechts...
 • Pulse - scan van HTTPS in de publieke sector

  Op https://pulse.openstate.eu/ scant Open State Foundation domeinen in de publieke sector op het gebruik van HTTPS. Er zijn resultaten van overheids- en zorgdomeinen te vinden....
 • Beleidsindicatoren BBV gemeenten - begroting 2018

  Sinds 2017 moeten gemeenten in hun begrotingen en jaarverslagen zogenaamde beleidsindicatoren opnemen. Deze cijfers geven inzicht in bijv. Formatie Bezetting, Apparaatskosten,...
 • Selectie data Hack de toekomst

  Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens Hack de Toekomst...
 • Kandidatenlijsten verkiezingen

  Kandidatenlijsten worden na aandringen van Open State sinds 2019 door de Kiesraad ontsloten als open data. Hier vind je kandidatenlijsten die door Open State en andere partijen...
 • Websites en Facebook pagina's Lokale Partijen

  Een lijst van lokale partijen met hun websites en Facebook pagina's voor zover we ze (automatisch) konden vinden. Hierbij zijn de grote landelijke partijen de lokale afdelingen...
 • Symantec CT scan

  Domains using old Symantec SSL-certificates on October 15th 2018. Certain old Symantec SSL-certificates will not be supported by webbrowsers. Google Chrome will stop supporting...
 • Open Multilaterals

  Countries participate in many multilateral organisations, for example the United Nations, World Bank or NATO. These organisations are (partially) funded via contributions from...
 • Totalen monitoroverzichten inputfinanciering KvK

  Totalen monitoroverzichten 2015 en 2016 inputfinanciering gebruik overheden handelsregister. De data is onttrokken uit documenten die via de Wet openbaarheid van bestuur...
 • Aanbestedingen TenderNed

  Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. Ieder half jaar verschijnt een update. De volgende update verschijnt in juli...
 • Locaties stemlokalen gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Overzicht van de locaties van stembureaus. De gegevens hebben betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Voor meer informatie zie...
 • Locaties stemlokalen referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheid...

  Overzicht van de locaties van stembureaus. De gegevens hebben betrekking op het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart 2018. Voor meer...
 • Selectie data Hack de Valse Start

  Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens Hack de Valse Start...
 • Kamervragen en antwoorden 2017

  Tweede Kamer vragen op datum, indiener, partij en mede indiener, partij en gericht aan bewindslied(en) en functie. Van 1 januari tot en met 18 december 2017.
 • Overzicht giften politieke partijen

  Politieke partijen moeten openheid geven over de giften die ze ontvangen. Dit is vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen, die in 2013 is ingegaan....
 • Centrale OIN Raadpleegvoorziening

  De Centrale OIN Raadpleegvoorziening geeft een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie Identificatienummers (OIN). Organisaties die met of binnen de overheid digitaal...
 • ZBO register

  Het ZBO-register bevat informatie over alle zelfstandige bestuursorganen in Nederland. Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan op het niveau van de centrale...
 • Register van gevestigd apothekers

  De IGZ houdt het register van gevestigd apothekers bij (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt wekelijks geactualiseerd en gepubliceerd als PDF-bestand. In een...
 • GIP databank

  Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee...