44 datasets found

Licenses: Creative Commons CCZero

Filter Results
 • Kandidatenlijsten verkiezingen

  Kandidatenlijsten worden nog steeds niet door de Kiesraad ontsloten als open data. Daarom vind je hier data die uit PDF-bestanden is gehaald en in een open formaat beschikbaar...
 • DBC zorgtarieven

  Gemiddelde DBC tarieven & gecontracteerde DBC tarieven per zorgverzekeraar (groep) met ziekenhuizen zoals te zien op...
 • Symantec CT scan

  Domains using old Symantec SSL-certificates on October 15th 2018. Certain old Symantec SSL-certificates will not be supported by webbrowsers. Google Chrome will stop supporting...
 • Open Stateninformatie API (Open Provinces Data)

  5 Dutch provincial (October 2018) release their Provincial-Estates data as open data. These data holds documents like bills, amendments, minutes etc. The data is re-usable with...
 • Open Raadsinformatie API (Open Council Data)

  108 Dutch municipalities (October 2018) release their council data as open data. These data holds documents like bills, amendments, minutes etc. The data is re-usable with an...
 • Beleidsindicatoren BBV gemeenten - begroting 2018

  Sinds 2017 moeten gemeenten in hun begrotingen en jaarverslagen zogenaamde beleidsindicatoren opnemen. Deze cijfers geven inzicht in bijv. Formatie Bezetting, Apparaatskosten,...
 • Totalen monitoroverzichten inputfinanciering KvK

  Totalen monitoroverzichten 2015 en 2016 inputfinanciering gebruik overheden handelsregister. De data is onttrokken uit documenten die via de Wet openbaarheid van bestuur...
 • Aanbestedingen TenderNed

  Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. Ieder half jaar verschijnt een update. De volgende update verschijnt in juli...
 • Meldingenregister Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

  Deze dataset bevat meldingen die zijn gedaan aan de AP zoals omschreven in artikel 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over de meldingsprocedure is hier...
 • Locaties stemlokalen gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Overzicht van de locaties van stembureaus. De gegevens hebben betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Voor meer informatie zie...
 • Locaties stemlokalen referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheid...

  Overzicht van de locaties van stembureaus. De gegevens hebben betrekking op het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart 2018. Voor meer...
 • Kamervragen en antwoorden 2017

  Tweede Kamer vragen op datum, indiener, partij en mede indiener, partij en gericht aan bewindslied(en) en functie. Van 1 januari tot en met 18 december 2017.
 • Kosten medicatie in DJI-inrichtingen

  De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft...
 • Overzicht giften politieke partijen

  Politieke partijen moeten openheid geven over de giften die ze ontvangen. Dit is vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen, die in 2013 is ingegaan....
 • Centrale OIN Raadpleegvoorziening

  De Centrale OIN Raadpleegvoorziening geeft een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie Identificatienummers (OIN). Organisaties die met of binnen de overheid digitaal...
 • ZBO register

  Het ZBO-register bevat informatie over alle zelfstandige bestuursorganen in Nederland. Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan op het niveau van de centrale...
 • Register van gevestigd apothekers

  De IGZ houdt het register van gevestigd apothekers bij (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt wekelijks geactualiseerd en gepubliceerd als PDF-bestand. In een...
 • Selectie datasets Centraal Economisch Plan 2017

  Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering,...
 • Begrotingsdata: bijdragen

  Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
 • Besluiten Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

  Besluiten van Gedeputeerde Staten Zuid Holland sinds 1 januari 2017, inclusief de toelichting en de bijlagen. Bron:...
You can also access this registry using the API (see API Docs).