81 datasets found

Filter Results
 • GIP databank

  Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee...
 • Register van gevestigd apothekers

  De IGZ houdt het register van gevestigd apothekers bij (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt wekelijks geactualiseerd en gepubliceerd als PDF-bestand. In een...
 • ZBO register

  Het ZBO-register bevat informatie over alle zelfstandige bestuursorganen in Nederland. Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan op het niveau van de centrale...
 • Centrale OIN Raadpleegvoorziening

  De Centrale OIN Raadpleegvoorziening geeft een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie Identificatienummers (OIN). Organisaties die met of binnen de overheid digitaal...
 • Overzicht giften politieke partijen

  Politieke partijen moeten openheid geven over de giften die ze ontvangen. Dit is vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen, die in 2013 is ingegaan....
 • Kosten medicatie in DJI-inrichtingen

  De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft...
 • Kamervragen en antwoorden 2017

  Tweede Kamer vragen op datum, indiener, partij en mede indiener, partij en gericht aan bewindslied(en) en functie. Van 1 januari tot en met 18 december 2017.
 • Selectie data Hack de Valse Start

  Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens Hack de Valse Start...
 • Locaties stemlokalen referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheid...

  Overzicht van de locaties van stembureaus. De gegevens hebben betrekking op het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart 2018. Voor meer...
 • Locaties stemlokalen gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Overzicht van de locaties van stembureaus. De gegevens hebben betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Voor meer informatie zie...
 • Meldingenregister Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

  Deze dataset bevat meldingen die zijn gedaan aan de AP zoals omschreven in artikel 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over de meldingsprocedure is hier...
 • Selectie data Hack de toekomst

  Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens Hack de Toekomst...
 • Aanbestedingen TenderNed

  Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. Ieder half jaar verschijnt een update. De volgende update verschijnt in juli...
 • Open Raadsinformatie API (Open Council Data)

  108 Dutch municipalities (October 2018) release their council data as open data. These data holds documents like bills, amendments, minutes etc. The data is re-usable with an...
 • Open Stateninformatie API (Open Provinces Data)

  5 Dutch provincial (October 2018) release their Provincial-Estates data as open data. These data holds documents like bills, amendments, minutes etc. The data is re-usable with...
 • Symantec CT scan

  Domains using old Symantec SSL-certificates on October 15th 2018. Certain old Symantec SSL-certificates will not be supported by webbrowsers. Google Chrome will stop supporting...
 • Websites en Facebook pagina's Lokale Partijen

  Een lijst van lokale partijen met hun websites en Facebook pagina's voor zover we ze (automatisch) konden vinden. Hierbij zijn de grote landelijke partijen de lokale afdelingen...
 • DBC zorgtarieven

  Gemiddelde DBC tarieven & gecontracteerde DBC tarieven per zorgverzekeraar (groep) met ziekenhuizen zoals te zien op...
 • Registers van Verwerkingen (2019)

  Open State Foundation heeft in de eerste helft de Registers van Verwerkingen opgevraagd van gemeenten, provincies en ministeries. Deze registers bevatten informatie over welke...
 • Geneesmiddeleninformatiebank 2017

  In de CBG Geneesmiddeleninformatiebank vindt u de officiële informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland zijn toegelaten, zoals de wetenschappelijke productinformatie,...